Polityka prywatności RODO

Polityka prywatności RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych które są gromadzone w witrynie senator.com.pl jest firma Senator sp. z o. o.
  ul. Płocka 37, 09-500 Gostynin.
 2. Dane udostępniane przez Państwo, nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 3. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.
 4. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, zgodnie z Polityką Prywatności witryny senator.com.pl.
 5. Przekazane dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.
 6. Kategorie danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do usługi.
 7. Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres istnienia Waszego konta użytkownika w witrynie senator.com.pl.
 8. Państwa dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim.
 9. Państwa dane osobowe nie są też przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych. Macie też prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody. Możecie to zrobić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Mają też Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możecie to zrobić, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Również w przypadku gdy narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).